Meer weten? Bel me op 06 51 222 336 of mail naar info@hermanberk.nl

praktische Ondersteuning bij mantelzorgtaken

 Mantelzorgmakelaar, wat is dat? Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik mantelzorgers (en dat is een aanzienlijk aantal van je medewerkers) door zaken uit te zoeken of door het overnemen van organisatorische en regeltaken. Bijvoorbeeld het nagaan hoe een medewerker hulp kan krijgen via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de WLZ (de wet Langdurige Zorg) of de ZVW (de zorgverzekeringswet. Het inventariseren hoe je een Persoonsgebonden budget aanvraagt, en het verzorgen van de aanvraag zelf. Ondersteunen bij het 'keukentafelgesprek'. Of (klinkt eenvoudig), het maken van een begeleidingsrooster dat voor iedereen bereikbaar en invulbaar is. 

Wat heb je daar als organisatie mee te maken?

Als organisatie heb je er veel baat bij als medewerkers hun mantelzorgtaken goed kunnen regelen. Medewerkers die zwaar belast worden met mantelzorgtaken zijn een risico op het gebied van functioneren en verzuim (zie het rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 2015). Je kunt als organisatie mantelzorgers ondersteunen door het werk of werkrooster aan te passen, thuiswerk mogelijk te maken, bijzonder en zorgverlof aan te bieden, maar ook door voor hen een mantelzorgmakelaar in te huren. Daarmee ondersteun je dat je medewerkers fit en gezond blijven, goed functioneren en loyaal zijn aan je organisatie.

Waarom?

Er is in de Nederlandse wetgeving de laatste jaren veel veranderd. Voor zieken, minder validen, ouderen en andere kwetsbare groepen geldt dat zij steeds meer éérst een beroep moeten doen op eigen netwerk, eigen middelen en eigen mogelijkheden voordat er vanuit de (vaak gemeentelijke) overheid ondersteund wordt. Bovendien geldt voor al deze groepen dat zij steeds langer zelfstandig moeten (en vaak ook willen) wonen. Veel hulp en zorg komt neer op eigen familie, vrienden, buren, vrijwilligersorganisaties. Dat is beleid van de overheid: gemeentes en instellingen kijken vooral eerst naar de eigen mogelijkheden, voordat ze professionele – en betaalde – ondersteuning bieden. Van mantelzorgers wordt qua fysiek, qua organisatievermogen, qua kennis en qua tijd veel gevraagd.

 Het wordt voor deze groepen zelf, voor hun mantelzorgers, maar ook voor hulpverleners, noodzakelijk om goed de weg te weten in de regelgeving, de voorzieningen te kennen en de juiste loketten te vinden. Hoewel dat via Internet makkelijker lijkt te worden, maken de veelheid van informatie via Internet, de frequente wijzigingen, de bureaucratische drempels en de ingewikkelde procedures dat tegelijkertijd ook weer lastiger. Niet voor niets blijft er veel geld liggen: voor mantelzorg, voor jeugdhulp, voor minima (zie ‘rechtopgeld.nl’ of google ‘geld blijft liggen').

Meer weten? Bel 06 51 222 336 of mail naar info@hermanberk.nl